Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığımız; Üniversitemize ait
768(7,689,679) hektar açık alan içerisinde 857,466m²’lik kapalı alanda eğitim-öğretim gören öğrencilere, eğitim – öğretim ve araştırma faaliyetlerini sürdüren akademik personele, Üniversitemizin hedefleri ve ilkeleri doğrultusunda hizmet üreten idari personele en iyi şekilde hizmet verebilecek ve kurumumuzun üretkenliğini artıracak fiziksel mekanları ve gerekli altyapıyı sağlamakla görevli birimdir.

YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLARIMIZ

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 51. maddesine göre kurulan idari teşkilatların kuruluş ve görevlerine ilişkin esasları düzenleyen "124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname" uyarınca kurulan Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığımızın görev ve sorumlulukları kısaca şunlardır:

  • Yatırım programlarının hazırlanması,
  • Teknik inceleme ve projelendirme gerektiren her türlü işlerin fizibilite raporlarının hazırlanması,
  • Üniversitenin bina ve tesislerinin projelendirme çalışmalarının koordine edilmesi ve uygulanması,
  • Üniversitenin açık alanlarının çevre düzenleme çalışmalarını projelendirerek kampüs yerleşim planına göre uygulamalarını yapmak,
  • Üniversite kamulaştırma , kadastro, tapu, imar, ruhsat ve harita çalışmalarını yürütmek
  • Yapım ve onarımla ilgili ihale dosyalarını hazırlamak ve uygulama süreçlerini yürütmek.
  • İhale edilen işlerin, teknik kontrollüğünü yaparak hakedişlerini düzenlemek, biten işlerin kabul işlemlerini yürütmek.
  • Mevcut binaların bakım, onarım yenileme, deprem güçlendirme ve zemin iyileştirme çalışmalarını yürütmek
  • Tüm binaların kalorifer, jeneratör, asansör, havalandırma, soğutma, telefon santrali, temiz ve pis su tesisatları, kanalizasyon gibi sistemlerin işletme ve bakımlarının yaptırılması,
  • Yeni binaların mekanik, elektrik, tesisat sistemlerinin devreye alma ve işletme çalışmalarını yürütmek.

Back to Top