Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığımız ; Üniversitemizde eğitim gören öğrenciye, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini sürdüren akademik personele, Üniversitemizin hedefleri ve ilkeleri doğrultusunda hizmet üreten idari personele, hastanelerimizden faydalanan hasta ve hasta yakınlarına teknik konularda en iyi şekilde hizmet verebilecek ve kurumumuzun üretkenliğini artıracak teknolojiyi, yapılaşmayı ve gerekli altyapıyı sağlamakla görevli birimdir.  

            Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığımızın kalite politikası; Üniversitemizin hedefleri ve ilkeleri doğrultusuna, işleyişi ve gelecekte de var olması için gerekli her türlü, yapı, tesis, onarım, bakım, imalat, etüt, proje, keşif, ihale ve denetleme işlerinde yoğun olarak hizmet vermek, sorumlu olduğumuz alanlarda, sorunlara çözüm bulmak, eğitim, öğretim, araştırma ve uygulamada sürekli iyileşme ve gelişmeyi sağlayacak, fiziki mekanları, tesis etmek, kurumumuzun üretkenliğini artıracak teknolojiyi, yapılaşmayı ve gerekli altyapıyı sağlamak, hizmet faaliyetlerinin ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi için insan ve malzeme gibi mevcut kaynakların en uygun, en verimli şekilde kullanılmasını sağlamaktır.

            Yapı işleri ve Teknik Daire Başkanlığımızın Stratejik Plan’ındaki amaç ve hedefler dikkate alınarak oluşturulan bu standartlar üniversitemizin vizyonuna ulaşmasında temel ölçüttür. Üniversitemizin eğitim kalitesinin arttırılmasını sağlayacak ihtiyaç olan konforu, estetiği ve donanımı günümüz teknolojisine uygun yapılaşmayı geleceğe hazırlayan her türlü teknik hizmeti vermek kalite politikamızın temelini oluşturur.

Back to Top